petro_tazyk: (Default)
[personal profile] petro_tazyk
..приїзжаєш отак на гастролі, і розумієш, шо в цьому театрі ти вже колись на гастролях був, но вже встиг забути, пока не ткнувся носом в знакому архітєктуру..

..іду з тіятра собі в общіжитіє, і вже біля самого общіжитія бачу магазін по продажу товарів інтімної блізості. тікі щоб ви не думали, шо це шось тіпа як на ріпєрбані - в мириканських магазінах інтимної блізості 90% товару - жіноча нижня білизна. прі чому така, що, напрімєр, в бундесі її можна купити чуть лі не в любому магазіні, включаючи сільські бутікі; а така шо продається в европі у відповідних магазінах, в омеричці сущіствує тільки в уяві самих продвінутих порнозвьозд. но разговор щяс не про це. мене зацікавила величезна флюоресцуюча фішечка "персональні лубриканти". так як одітий я був ще афігєть як пристойно (єдине, шо без галстука), ні каплі не п,яний, а до запланованого культурного пробєгу по злачним мєстам з представниками місцевої творчої інтелигенції у мене ще залишалося години дві, то я вирішив трохи розважитися. захожу в магазин, здрасті, кажу, то-сьо; мене інтірісують колєктивні лубріканти, які можете мені посовєтувати? по реакції тьолочкі по ту сторону прілавка я розумію, шо шутка моя була - не в коня корм: тьолочка шаріється так, шо мені стає понятно, шо вона не то шо лубріканта в руці не тримала ні разу в жизні, но і того, на шо його (лубрікант) обично намазують.


но пока у мене відкривається рот сказати "всьо, зайчик, не волнуйся - нема - то нема", вона встигає вставити - "я щяс у менеджера спитаю" і біжить стрімголов кудась в закрома. через секунд 15 звідти випливає така мадам нєопрєдєльонного возрасту, весь зовнішній вигляд і походка якої говорять про те шо вона і "в огонь, і в воду, і в мєдниє труби", і в усьо остальне, куда ше тєорєтічєскі можна.
- жєнщіна, кажу, мене інтересують групові лубріканти, які у вас тут модні є в налічії?
- у нас тількі персональні є.
- а їх можна іспользувати, як колєктівні?
- колєктівні це які?
- ну це такі, шо можна колєктівно іспользувати, понімаєте. у нас вони дуже популярні.
- у вас це де?
- в Лапуту (якого хєра я згадав подорожі Гулівера я не знаю:)... но вони і по всій європі тепер дуже попялрні!
- а може персональні можна іспользувати як колєктівні? - пітаєця вийти з положєнія жєнщіна.
- подождіть, кажу, ви ж тут кальсунтант, а не я; ви ж маєте луччє знати, а не я.
і тут женщіна наносить мені сокрушитєльний удар:
- а вам от для чого іменно вони нужні - оті "колєктівні"?
но я ж то тоже не пальцем роблений і тут же повєргаю жєнщіну в глубокий нокаут:
- в качєстві піщєвої добавки - для колєктівного повишенія лібідо!
- мужчина - жєнщіна питається из послєдніх сіл встати на рінг - мужчина, ви понімаєте, шо ви говорите?? лубріканти іспользуються совєршенно для другіх целєй!
- ага, от ви ше скажіть мені шо ними геніталії обмазують! - мене вже було не удєржать - єслі я вхожу в раж (шо буває сравнітєльно рідко), то як казала подруга моєї бєззаботної юності Зюзя - ховайся в жито. ще зо пару хвилин я їй виносив мозок, но в якийсь момент вже мені в мозок залізла думка - блять, ну от як же ж можна бути такою тупою??? і мені стало зовсім нецікаво. я подякував жєнщінє за лікбєз і вийшов з магазіну без лубріканта, але з пічальною мисльою..

..мені кажеться шо на рейсі шікага-столиця я був єдиною особою чоловічою статі без галстука. і точно шо наймолодший..

..за останній тиждень я остаточно переконався, шо у людей по досягненню 55-тиріччя треба забирати паспорт к хуям слонячим, і видавати тількі права водійські, з якими вони зможуть керувати автотранспортними засобами і безперешкодно купляти випивку. більше нічого вони з цим документом не повинні мати права робити, включачи заборону голосувати на виборах; ну і балотуватися шоб тоже не могли. мало було поляків, у яких даже дішло до "забери в своєї бабці паспорт"; мало було совків тужливих в Україні, а тепер і в Болгарії з молдаванами; так нє, блядь, ті ж самі граблі і тут. майбутнє країни повинні визначати ті, кому в ній жити, а не ті, хто вже в ній прожив. бо ще продавців персональних любрикантів в межах своєї вікової категорії побороть можна, але коли до них приєднується скажено ростучий за рахунок продовження тривалості життя прошарок олдскулів - стає сутужно. і ладно Америчка - в цій консервативній країні розкручений маховик можна хіба шо тільки пригальмувати, але от Україна, Польщ, Модлавія та Болгарія такого запасу міцності не мають і цей маховик може зірватися з рейок і проломити череп..
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

petro_tazyk: (Default)
petro_tazyk

December 2016

S M T W T F S
    123
45 6 78910
11 121314151617
1819 2021222324
25 26 2728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 01:42 am
Powered by Dreamwidth Studios