Dec. 12th, 2016

petro_tazyk: (Default)
далласький єрапорт (ДФВ) за лічені роки перетворився з мого улюбленого в самий уйобіщний єрапорт гамерички. мало того шо постійні запізнення, так даже в так званому ірландському пабі за десять девятої вечора кухня закрита, а з гінеса є тікі ай-пі-ей (гінес ай-пі-ей само по собі є збоченням, єсі шо).

Profile

petro_tazyk: (Default)
petro_tazyk

December 2016

S M T W T F S
    123
45 6 78910
11 121314151617
1819 2021222324
25 26 2728293031

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 01:51 am
Powered by Dreamwidth Studios