Feb. 15th, 2016

petro_tazyk: (Default)
може показаться шо це гори

Gal2

но насправді це вобше ніяки не гори

Gal1

і хоть воно засране до бізобразія сірано густина живності на квадратний метр в ньому в 100500 раз вища за криштально чисте чорне море із далеких спогадів дитинства

Gal3

як завжди з моря я приїзжаю розслаблений і лінивий як ксьонзова льоха

Profile

petro_tazyk: (Default)
petro_tazyk

December 2016

S M T W T F S
    123
45 6 78910
11 121314151617
1819 2021222324
25 26 2728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 04:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios