Jan. 19th, 2016

petro_tazyk: (Default)
любі друзі, єсі у вас ще є ненароком хуйня під назвою "антівірусна програма AVG" - збувайтеся її нахєр і любими срєдствами. колись це була модна антівіруска, зараз - це самий шо нінаєсть вірус, який нереально звичайними методами деінсталювати. це блядство тепер даже гуглю хром не дає работать.

друзя-компутерщікі - порекомендуйте якусь нормальну антівіріску. я согласєн платити, тікі шоб це не шаройобство було, як в случає с AVG.

Profile

petro_tazyk: (Default)
petro_tazyk

December 2016

S M T W T F S
    123
45 6 78910
11 121314151617
1819 2021222324
25 26 2728293031

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 04:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios